cách tuyển dụng startup, tag của , nội dung mới nhất về cách tuyển dụng startup, Trang 1


.
5 điều các nhà điều hành startup cần làm để tìm người tài

Nổi bật 5 điều các nhà điều hành startup cần làm để tìm người tài

Sau khi sản phẩm, dự án startup của bạn đã thành công thì người lãnh đạo gặp khó khăn về kinh phí/vốn duy trì dự án và thiếu nhân sự. Lúc này dự án startup của bạn có thể chưa có nhiều tên tuổi để thu hút theo phương pháp tạo dựng cơ sở hấp dẫn